content top

Čupka Ján, Ing.

V letech 1982 – 1987 vystudoval VŠDS Žilina, obor technický provoz telekomunikací. Po absolvování studia až do roku 1993 pracoval v Tesla a.s., Liptovský Hrádek, naposledy na pozici manažer kvality – vedoucí řízení kvality. Od roku 1993 působí v oblasti projektů vzdělávání, analýz, návrhů a implementace systémů managementu podle legislativních, zákaznických specifikací a modelů ISO 9001, ISO...

Pokračování...

Mifková Eva, Bc.

Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obor sociální patologie a prevence V sociálních službách působí jedenáct let. Řadu let se věnuje konzultacím na téma kvalita poskytovaných služeb v různých typech zařízení. Zkušenosti získala také hodnocením kvality poskytovaných služeb v Královéhradeckém kraji. Má mnohaleté zkušenosti s tvorbou metodik a s poskytováním metodického vedení a...

Pokračování...

Mifek Petr

Petr řadu let působí ve službách sociální prevence, kde taktéž získával zkušenosti jako kontaktní pracovník v“ drogových službách“ a lektor primární prevence. Pedagogické zkušenosti plynou z jeho působení na ZŠ, SŠ a vzdělávání paraprofesionálů. Nyní působí jako terénní pracovník a koordinátor poskytovaných služeb v o.s. Laxus Má zkušenosti s administrováním projektů financovaných z...

Pokračování...

Goisová Alena, Mgr.

Alena Goisová vystudovala obor sociální práce na PF v Hradci Králové. V sociální oblasti (Domov Dědina Opočno) působí od roku 1989 doposud. Zkušenosti získávala v sociálních službách nejprve v oblasti ekonomické, později manažerské a v zahraničí (stáže Nizozemí, Velká Británie). Od roku 1998 působí jako lektor, konzultant a supervizor v oblasti sociálních služeb. Poslední projekty jako konzultant,...

Pokračování...

Lukáčová Markéta, Mgr.

Vystudovala vysokou školu v Olomouci, pedagogiku – sociální práci. Absolvovala terapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik v supervizi. Působí v oblasti sociální práce s uživateli drog, v různých typech služby od harm reduction po léčbu a resocializaci 13 let. Má zkušenosti s ESF projekty zaměřenými na vzdělávání a zaměstnávání. Je lektorem akreditovaných kurzů zabývajících se...

Pokračování...

Soukupová Eva, Mgr.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP Olomouc a sociální práci na Vyšší odborné škole v Pardubicích. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu a mimo dalších kurz krizové intervence. Má 9 let praxe v sociálních službách, pracovala především v penitenciární a drogové oblasti. Aktuálně se věnuje manželské a rodinné problematice a soukromé psychoterapeutické praxi....

Pokračování...
Strana 2/41234
content top