content top

Veselka Josef, MBA

V sociálních službách působí od roku 1998 na vedoucích pozicích (ředitel prvního informačního centra pro oblast sociální práce ICR, předseda a manažer organizace JOB,), jako lektor, konzultant, poradce a hodnotitel se zaměřením na zavádění, zlepšování, hodnocení a rozvoj systémů kvality využitelných v sociálních službách, plánování, správu místních sítí sociálních služeb a projektový...

Pokračování...

Skřičková Zuzana, Mgr.

Vystudovala sociální práci na Ostravské univerzitě. Jako sociální pracovnice spolupracovala s lidmi se závažným duševním onemocněním a muži bez domova. Řadu let pracuje v oblasti řešení dostupnosti a kvality sociálních služeb. Je lektorkou kurzů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, podílela se na tvorbě a aplikaci vzdělávacích programů, metodik a postupů, mimo jiné například v...

Pokračování...

Král Zdeněk

Je členem týmu konzultantů Královéhradeckého kraje – program „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.“ Přes deset let je nezávislým konzultantem např. v oblasti systémů řízení lidských zdrojů nebo prezentací firmy. Zkušenosti sbíral při práci pro mezinárodní korporace i malé české firmy, živnostníky a neziskové společnosti. Inovátor, nadšený...

Pokračování...

Králová Marie, Bc.

Je členem týmu konzultantů Královéhradeckého kraje -program „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.“ Řadu let působila v zahraničních společnostech v oblasti finančního řízení a organizace práce. Nyní pracuje jako nezávislý konzultant, lektor a projektový manažer (EU fondy). Vystudovala firemní management a ekonomiku. Specializace Procesy, systémy,...

Pokračování...

Bulantová Gabriela, DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, obor sociální práce. Od roku 2001 pracuje v sociálních službách, v oblasti závislostí. Má dlouholetou zkušenost v přímé práci s klienty v obtížných životních situacích. Pracuje s klienty v rámci ambulantní léčby, doléčování, individuální i skupinové terapie. Má zkušenosti se vzděláváním sociálních pracovníků, vytvářením...

Pokračování...

Ďurech Oldřich, Mgr.

Vystudoval psychologii na FF UK a náboženské nauky na KTF UK. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR. Věnoval se dětské psychologii a psychoterapii, zejména při práci s dětmi s onkologickým onemocněním. Pracoval 5 let v krizovém centru a na lince důvěry. Posledních 8 let pracoval v sociálních a zdravotních službách zaměřených na pomoc lidem se závislostí. V současné době pracuje jako klinický psycholog...

Pokračování...
Strana 3/41234
content top