Působí po celé ČR jako lektor, konzultant, poradce a supervizor se zaměřením na zavádění, zlepšování, hodnocení a rozvoj systémů kvality využitelných v sociálních službách, plánování a správě místních sítí sociálních služeb. Působí rovněž jako specializovaný odborník, inspektor MPSV. Má více jak: 10 let zkušeností s přímou prací s uživateli sociálních služeb desítky inspekcí...

Pokračování...