Dokumentace v kostce

Cílem vzdělávací aktivity je:

 • zvýšit kompetence vedoucích, sociálních a dalších dotčených pracovníku v oblasti tvorby, řízení, udržování a zlepšování systému vedení dokumentace v zařízeních sociálních služeb (podpora týmového vnímání a udržení odborné způsobilosti v oblasti vedení, tvorby, aktualizace a znalosti dokumentace,
 •  posílit kompetence účastníků prezentovat zásady a vysvětlit důvody vedení dokumentace systému managementu kvality v organizaci poskytující sociální služby a identifikovat zásadní požadavky na dokumentaci v legislativě, standardech  kvality (SKSS) a dalších vybraných systémech řízení kvality,
 •  zprostředkovat znalosti o typech dokumentů a základních znacích řízeného dokumentu, prezentovat zásady řízení dokumentace, struktury dokumentace v systému managementu kvality a možná media (nosiče) a nástroje vhodné k podpoře řízení dokumentace,
 • ukázat možný způsob návrhu strukturu dokumentace pro zařízení sociálních služeb, včetně syntézy poznatků a doporučení.

Vzdělávaní je vedeno s použitím moderních interaktivních metod, které umožňují prostřednictvím přímých zážitků konfrontovat postoje a prezentovat poznatky a následně je vhodně použít ve vlastní organizaci k realizaci zamýšlených změn. Obsahová struktura zahrnuje rámec problematiky řízení dokumentace systému managementu kvality sociálních služeb.

Součástí vzdělávání je i následná zpětná vazba, která prokazuje rozsah použitelnosti poznatků a zkušeností ze vzdělávací aktivity v realitě konkrétních organizací.

Kurz jel akreditován MPSV pod číslem 2012/1084-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Všem, pro které je efektivnost dokumentace zásadním předpokladem fungování organizace:

 • statutárním zástupcům,
 • řídícím pracovníkům,
 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách
 • manažerům kvality,
 • konzultantům,
 • metodikům,
 • a dalším pracovníkům, kteří jsou zodpovědní nebo se podílí na implementaci a správě systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb.

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Veselka Josef
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Mgr.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace