Petr řadu let působí ve službách sociální prevence, kde taktéž získával zkušenosti jako kontaktní pracovník v“ drogových službách“ a lektor primární prevence.

Pedagogické zkušenosti plynou z jeho působení na ZŠ, SŠ a vzdělávání paraprofesionálů.

Nyní působí jako terénní pracovník a koordinátor poskytovaných služeb v o.s. Laxus

Má zkušenosti s administrováním projektů financovaných z EU fondů a metodickým vedením.

Podílí se na aktivitách České Asociace Streetworku (Č.A.S.)

(Ve volných chvílích se věnuje aktivně hudbě a lidem kolem sebe).

Specializace

Specializuje se na oblast individuálního plánování, vedení rozhovorů s klientem a dodržování práv klientů.

Významné členství a spolupráce

Člen Fóra Terénní práce ČR