Střety zájmů

Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v sociálních službách v oblasti střetů zájmů mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb.
Během kurzu jsou pracovníci:

 • informováni o tom, co je to střet zájmů, jak ho definovat a rozpoznat,
 • seznámeni s tím, jaký je smysl a účel pravidel pro střety zájmů,
 • informováni o doporučeném obsahu a formě pravidel pro střety zájmů,
 • naučeni vytvářet funkční a užitečná pravidla pro střety zájmů.

Kurs optimálním způsobem kombinuje výklad teorie, diskusi a praktická cvičení tak, aby účastníci získali potřebné vědomosti i dovednosti.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2011/0123- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky v přímé práci s uživateli, pro zaměstnance, kteří metodicky podporují nebo vedou pracovníky v přímé práci a kteří se chtějí dozvědět a naučit, jak vytvořit a v praxi zavést účinná a fungující pravidla pro střety zájmů mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb.

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle §111 Zákona)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona)

Časový rozsah

1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Čupka Ján, Ing.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

 • Jan Syrový, 737 641 206, syrovy.jan@gmail.com

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz