content top

Práce s problémovým klientem

Práce s problémovým klientem

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou práce s klienty, kteří se chovají nestandardně a vyžadují od pracovníka určitý specifický přístup. Během kurzu se seznámíme s jednotlivými typy takovýchto klientů a postupy, jak s nimi efektivně pracovat. Bude nás zajímat především práce s agresívním a nedobrovolným, příp. manipulujícím klientem, ale také práce s klienty mlčenlivými,...

Pokračování...

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Potkáváte se ve své praxi s klienty užívajícími drogy? Potřebujete se více zorientovat v drogové problematice a kladete si otázky typu – jaké jsou účinky drog? Kdy se již jedná o závislost? Kam máte klienta odkázat? Jak se k němu chovat? Jak s ním pracovat? Kurz poskytuje široké spektrum informací v oblasti závislostí na legálních i nelegálních drogách. Pomůže Vám se v problematice zorientovat a zároveň...

Pokračování...

Terapeutický rozhovor

Terapeutický rozhovor

Tento kurz si klade za cíl umožnit účastníkům osvojit si základy vedení terapeutického rozhovoru. Seznámíte se zde s jednotlivými technikami vedení rozhovoru a specifickými komunikačními strategiemi. Kurz také představuje stručný nástin přístupů hlavních terapeutických škol. Zaměřuje se nejen na „technické“ dovednosti při vedení rozhovoru, ale i na to jaký vztah se v jeho průběhu vytváří mezi...

Pokračování...

Úvod do krizové intervence

Úvod do krizové intervence

Kurz seznámí účastníky s jednotlivými druhy krizových situací v životě člověka, jejich projevy a dopady na fungování jedince. Dále účastníkům představíme postupy v krizové intervenci a nástroje, jak zvládnout krizovou situaci u klienta. Zaměříme se také na určité specifické klienty a situace, se kterými se můžeme v rámci krizové intervence setkat a nezapomeneme ani na osobnost pracovníka, který...

Pokračování...

Z instituce domů aneb návrat klienta do rodiny

Z instituce domů aneb návrat klienta do rodiny

Cílem většiny pobytových zařízení je umožnit klientovi, aby se vrátil domů a zpět ke své rodině. Přestože to jeho stav dovolí, setkáváme se s tím, že návrat přináší řadu komplikací, na které klient ani jeho rodina nejsou připraveni. Cílem kurzu je objasnit možné důsledky odloučení od rodiny, podívat se, co se děje na obou stranách a pokusit se hledat optimální řešení. Zaměření bude praktické,...

Pokračování...
Strana 4/6« První...23456
content top