Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Téma kurzu zahrnuje vedle ochrany práv také používání opatření omezující práva uživatelů sociálních služeb. Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v oblasti ochrany práv uživatelů (včetně opatření omezujících pohyb osob). To znamená: zvýšit jejich vědomosti o právních normách týkajících se ochrany práv, naučit je aplikovat tyto normy ve své každodenní praxi, informovat je o významu...

Pokračování...