content top

Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit se prakticky se systémem individuálního plánování. V rámci kurzu se zabýváme zejména kontextem individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb, metodikou plánování, co je a co není individuální plán, systémem klíčových pracovníků, rozdílem mezi individuálním plánem a záznamy, a samozřejmě zaměřením na potřeby a zodpovězením aktuálních...

Pokračování...

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Kvalitu služeb je třeba nejen nastavit, ale také neustále udržovat a zvyšovat. Tato vzdělávací akce je vhodná buď pro jednu organizaci (témata si vybírá organizace) nebo pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky nebo pracovníky v přímé práci s uživateli (na začátku vzdělávací akce proběhne burza jejich témat). K vybraným tématům proběhne výklad lektorů, následně skupinová diskuze vedoucí k...

Pokračování...

Zastavte se na chvilku aneb kudy kam a jak dál

Zastavte se na chvilku aneb kudy kam a jak dál

Kam směřovat? Co přitom vzít v potaz? Rozvíjet se nebo udržet a stabilizovat současný stav? Proč je dobré míti vizi? Základy tvorby strategie a práce s veřejným závazkem organizace, to jsou hlavní témata kurzu. Dalšími tématy jsou definování znaků a tvorba kultury organizace – zkrátka zastavte se, rozhlédněte se a rozhodněte se co dál… Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2010/0947-PC/SP/VP Komu...

Pokračování...

Procesní řízení

Procesní řízení

Cílem vzdělávací aktivity je: vysvětlit účastníkům základní pojmy spojené s procesním řízením organizace poskytující sociální služby (proces, vlastník procesu, vstup a výstup procesu, činnost, operátor, zdroje, atributy procesu, karta činnosti),   zvýšit kompetence účastníků v oblasti  identifikacet procesů v organizac, naučit se zpracovat vývojový diagram procesu, prakticky zpracovat popis...

Pokračování...

Úvod do systému managementu kvality sociálních služeb

Úvod do systému managementu kvality sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je: zvýšit kompetence pracovníků v oblasti zavádění, řízení a zlepšování systému kvality v zařízeních sociálních služeb, seznámit účastníky s existujícími systémy řízení kvality v kontextu zákonných požadavků na sociální služby, prezentovat procesní pohled na řízení organizace s vazbou na ostatní struktury systému, identifikovat kroky implementace systému managementu...

Pokračování...
content top