content top

Dokumentace v kostce

Dokumentace v kostce

Cílem vzdělávací aktivity je: zvýšit kompetence vedoucích, sociálních a dalších dotčených pracovníku v oblasti tvorby, řízení, udržování a zlepšování systému vedení dokumentace v zařízeních sociálních služeb (podpora týmového vnímání a udržení odborné způsobilosti v oblasti vedení, tvorby, aktualizace a znalosti dokumentace,  posílit kompetence účastníků prezentovat zásady a vysvětlit...

Pokračování...

Praktické řízení lidských zdrojů

Praktické řízení lidských zdrojů

Ambicí kurzu je přiblížit problematiku řízení lidských zdrojů bez velkého teoretizování, s praktickým přístupem. ŘLZ se probírá v souvislosti s inspekčními požadavky, s personálními standardy kvality sociální služby a zákonem 108/2006. Sb. Vybraná témata kurzu: Organizační struktura v propojení na veřejný závazek Proč se jí vlastně zabývat OS jako zrcadlo vize a poslání organizace Základní...

Pokračování...

Práce s problémovým klientem

Práce s problémovým klientem

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou práce s klienty, kteří se chovají nestandardně a vyžadují od pracovníka určitý specifický přístup. Během kurzu se seznámíme s jednotlivými typy takovýchto klientů a postupy, jak s nimi efektivně pracovat. Bude nás zajímat především práce s agresívním a nedobrovolným, příp. manipulujícím klientem, ale také práce s klienty mlčenlivými,...

Pokračování...

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Potkáváte se ve své praxi s klienty užívajícími drogy? Potřebujete se více zorientovat v drogové problematice a kladete si otázky typu – jaké jsou účinky drog? Kdy se již jedná o závislost? Kam máte klienta odkázat? Jak se k němu chovat? Jak s ním pracovat? Kurz poskytuje široké spektrum informací v oblasti závislostí na legálních i nelegálních drogách. Pomůže Vám se v problematice zorientovat a zároveň...

Pokračování...

Terapeutický rozhovor

Terapeutický rozhovor

Tento kurz si klade za cíl umožnit účastníkům osvojit si základy vedení terapeutického rozhovoru. Seznámíte se zde s jednotlivými technikami vedení rozhovoru a specifickými komunikačními strategiemi. Kurz také představuje stručný nástin přístupů hlavních terapeutických škol. Zaměřuje se nejen na „technické“ dovednosti při vedení rozhovoru, ale i na to jaký vztah se v jeho průběhu vytváří mezi...

Pokračování...
Strana 5/7« První...34567
content top