Úvod do krizové intervence

Kurz seznámí účastníky s jednotlivými druhy krizových situací v životě člověka, jejich projevy a dopady na fungování jedince. Dále účastníkům představíme postupy v krizové intervenci a nástroje, jak zvládnout krizovou situaci u klienta. Zaměříme se také na určité specifické klienty a situace, se kterými se můžeme v rámci krizové intervence setkat a nezapomeneme ani na osobnost pracovníka, který krizovou intervenci poskytuje. Jednotlivá témata budou proložena modelovými a nácvikovými technikami, kdy si budou účastníci moct sami vyzkoušet to, co se během kurzu dozvědí.

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2011/0953-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se mohou dostat do kontaktu s klientem, který se nachází v krizové situaci – pracovníci na úřadech, v terénu i v pobytových zařízeních

  • pracovníci v soc. službách
  • sociální pracovníci
  • vedoucí pracovníci

Časový rozsah

8 hodin

Lektoři

  • Ďurech Oldřich, Mgr.
  • Petrů Irena, Mgr.
  • Soukupová Eva, Mgr
  • Ženíšková Jana, Mgr.

Další informace o kurzu

  • Oldřich Ďurech, 605 529 475, durech@medeora.cz

Cena a podmínky realizace

  • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
  • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz