Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Kvalitu služeb je třeba nejen nastavit, ale také neustále udržovat a zvyšovat. Tato vzdělávací akce je vhodná buď pro jednu organizaci (témata si vybírá organizace) nebo pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky nebo pracovníky v přímé práci s uživateli (na začátku vzdělávací akce proběhne burza jejich témat). K vybraným tématům proběhne výklad lektorů, následně skupinová diskuze vedoucí k nalezení vhodných řešení u vybraných oblastí a sestavení základního plánu implementace.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2010/0951- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Podrobnější specifikace cílové skupiny:
Každý, kdo má zájem o zvyšování kvality v určité oblasti týkající se sociálních služeb.

Časový rozsah

1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Goisová Alena, Mgr.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace