Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociálních služeb

Cílem kurzu je zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti podávání a vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb.
V rámci kurzu jsou pracovníci:

 • informováni o definici pojmu stížnost, o smyslu a významu stížností,
 • seznámeni s požadavky standardů kvality sociálních služeb na podávání a vyřizování stížností,
 • informování o obsahu pravidel pro podávání a vyřizování stížností, o vhodných způsobech pro podávání a vyřizování stížností,
 • naučeni, jak vytvořit funkční a užitečná pravidla pro podávání a vyřizování stížností.

Kurs optimálním způsobem kombinuje výklad teorie, diskusi a praktická cvičení tak, aby účastníci získali potřebné vědomosti i dovednosti.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2011/0125- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky v přímé práci s uživateli, pro zaměstnance, kteří metodicky podporují nebo vedou pracovníky v přímé práci a kteří se chtějí dozvědět a naučit, jak vytvořit a v praxi zavést účinná a fungující pravidla pro podávání a vyřizování stížností.

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle §111 Zákona)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona)

Časový rozsah

1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Čupka Ján, Ing.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr.
 • Ing.Syrový Jan, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace