Procesní řízení

Cílem vzdělávací aktivity je:

 • vysvětlit účastníkům základní pojmy spojené s procesním řízením organizace poskytující sociální služby (proces, vlastník procesu, vstup a výstup procesu, činnost, operátor, zdroje, atributy procesu, karta činnosti),

 

 • zvýšit kompetence účastníků v oblasti  identifikacet procesů v organizac,
 • naučit se zpracovat vývojový diagram procesu,
 • prakticky zpracovat popis procesu (atributy),
 • zpřesnit představu o provázanosti procesního řízení na další struktury v organizaci (např. organizační strukturu, strukturu dokumentace atd.),
 • zvýšit kompetence pracovníků odborně řídit poskytování služeb v souladu s požadavky na jejich kvalitu a využitím principů procesního řízení,
 • prezentovat jednotlivé kroky implementace procesního přístupu do systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb.

Vzdělávaní je vedeno s použitím moderních interaktivních metod, které umožňují prostřednictvím přímých zážitků konfrontovat postoje a prezentovat poznatky a následně je vhodně použít ve vlastní organizaci k realizaci zamýšlených změn.

Součástí vzdělávání je i následná zpětná vazba, která mapuje rozsah použitelnosti poznatků ze vzdělávací aktivity v realitě konkrétní organizace.

Kurz je  akreditován MPSV pod číslem 2012/1076-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

a) pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona)

b) sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )

c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

a dále všem, pro které je procesní přístup novým pohledem na systém managementu kvality:

 • statutárním zástupcům,
 • manažerům kvality,
 • konzultantům,
 • metodikům,
 • a dalším pracovníkům, kteří jsou zodpovědní nebo se podílí na implementaci a správě systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb.

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Veselka Josef
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Mgr.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace