Vystudovala sociální práci na Ostravské univerzitě. Jako sociální pracovnice spolupracovala s lidmi se závažným duševním onemocněním a muži bez domova. Řadu let pracuje v oblasti řešení dostupnosti a kvality sociálních služeb. Je lektorkou kurzů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, podílela se na tvorbě a aplikaci vzdělávacích programů, metodik a postupů, mimo jiné například v oblasti zjišťování potřeb. V současnosti vede projekty financované z EU fondů, zaměřené na implementaci standardů kvality sociálních služeb do praxe organizací a vzdělávání zaměstnanců.

Specializace

  • Metoda komunitního plánování a její uplatnění při tvorbě systému sociálních služeb
  • Oblast zjišťování potřeb

Významné členství a spolupráce

  • Spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti Helpion, o.p.s.
  • Členka Rady sdružení Baobab, o.s.
  • Členka Odborné rady při Koordinační komisy pro plánování sociálních služeb Hlavního města Prahy

Publikační činnost

    Je spoluautorkou publikací:

  • Metodiky pro plánování sociálních služeb (MPSV, 2007)
  • Nové zjišťování potřeb (Komunitní plánování o.p.s., 2009)