Jak dokumentovat naši dobrou praxi

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s řízením dokumentace v organizaci poskytující sociální služby.  Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:

 

 

 • zná základy systému řízení dokumentace (k čemu dokumentace slouží, základní mapa struktury dokumentace, seznam platných dokumentů v organizaci atd.),
 • zná základní rozlišení dokumentů používaných v organizaci poskytujících sociální služby a znaky platného dokumentu,
 • orientuje se v základních pojmech řízení a používání dokumentace (vlastník dokumentu, správce dokumentace, rozdělovník, platnost a účinnost, plánovaná revize atd.),
 • umí popsat a prakticky aplikovat možný vznik, život a zánik dokumentu v organizaci poskytující sociální služby.
Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2012/1080-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

6 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace