Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor polygrafie, Střední školu sociálně právní Jahodová v Praze, obor sociální práce, Univerzitu Hradec Králové, obor sociální práce, ukončeno s titulem bakalář. Absolvoval zkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v rozsahu 300 hodin (Pražský psychoterapeutický institut), psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii (Institut pro systemickou zkušenost v Praze) v rozsahu 400 hodin, vzdělávání inspektora poskytování sociálních služeb (MPSV, 2003 – 2005). Působí v oblasti sociálních služeb jako inspektor poskytování sociálních služeb, vzdělavatel, poradce, konzultant, supervizor. Pracoval v oblasti sociální práce s dlouhodobě duševně nemocnými, s uživateli drog a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Je lektorem řady kurzů zabývajících se kvalitou v oblasti sociálních služeb, především ochranou práv uživatelů, individuálním plánováním a komunikací s uživateli.

Specializace

  • oblast řízení kvality sociálních služeb
  • oblast naplňování a hodnocení standardů kvality sociálních služeb
  • oblast vedení rozhovorů s klientem
  • oblast podpory pracovníků při práci s klienty