My lidské zdroje

Cílem semináře je probrat témata spojená s personálními standardy a inspekčními požadavky na personální zajištění služby tak, aby se účastníci orientovali v používaných pojmech, chápali a uměli prakticky využít metody a techniky řízení lidských zdrojů. Součástí vzdělávání je i seznámení účastníků s moderním pojetím tvorby firemní kultury a s terminologií užívanou v oblasti řízení lidských zdrojů.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2012/0898- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

6 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace