Je členem týmu konzultantů Královéhradeckého kraje -program „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.“ Řadu let působila v zahraničních společnostech v oblasti finančního řízení a organizace práce. Nyní pracuje jako nezávislý konzultant, lektor a projektový manažer (EU fondy). Vystudovala firemní management a ekonomiku.

Specializace

Procesy, systémy, souvislosti:

  • Řízení a rozvoj organizace
  • Personalistika
  • Finanční řízení
  • Dokumentace

Příklady konzultovaných témat: Organizační struktura, popisy pracovních pozic, plánování, rozpočty, supervize fin. řízení, správa a ochrana majetku, metodiky a směrnice, dokumentace v soc. službách…