Milan Šveřepa vystudoval sociální práci na Univerzitě Hradec Králové.

V letech 1999 až 2004 pracoval v neziskovém sektoru s dětmi a mládeží a v romské komunitě. Byl vedoucím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a podílel se na tvorbě standardů v této oblasti.

Od roku 2005 pracoval jako koordinátor plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. V oblasti plánování, rozvoje a systému sociálních služeb také externě vyučuje na Univerzitě Hradec Králové a v dalších institucích.

Od podzimu 2010 pracuje v Národním centru transformace sociálních služeb.

Provozuje internetový časopis o sociální práci www.socialnirevue.cz.

Specializace

  • (komunitní) plánování a rozvoj sociálních služeb
  • prezentaci sociální práce a vztahy s veřejností
  • systém služeb sociální péče

Publikační činnost

Píše a pravidelně publikuje články. Např.:

  • Prosazování a obhajoba práv klientek sociální práce. Příběh, který není
  • Nové zjišťování potřeb
  • Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly
  • Vodítka komunitního plánování sociálních služeb
  • Sociální práce a média

úplný přehled http://socialnirevue.cz/sverepa/