Od listopadu 2013 pracujeme na novém projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků sociálních služeb a podpora učícím se organizacím formou vzdělávání ke kvalitě poskytovaných služeb“, číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00212. Projekt  je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR  v plánované výši 2.912.762,27 Kč.

Projekt byl zahájen 1.11. 2013. Přepokládané datum ukončení je 30.6. 2015

* * *

Cíle projektu

Hlavní cíl

Cílové skupině zajistit kvalitní vzdělávání dle § 111 odst. 2 písm. b) a § 117a zák. č. 108/2006 Sb., pomocí MPSV akred. vzděl. kurzů a zajistit tak kontinuitu udržování jejich odborné způsobilosti s provázaností na prvky neustálého zvyšování kvality poskyt. soc. služeb.

2. cíl

Pomocí vzdělávání podpořit v organizacích budování celistvého systém. přístupu k poskytování služeb, vč. podpory rozvoje prvků učící se organizace.

3.cíl

Podpořit organizace k osvojení si znalostí z oblastí řízení služeb, vč. kontextového navázání na téma spolupráce se zainteresovanými stranami v síti soc. služeb.

Přínosy projektu

  • zvýšené kompetence CS v identifikovaných oblastech podpory, vč. praktických nácviků na z jejich praxe vycházejících situací
  • informování CS o nejnovějších procesech probíhajících v soc. službách na národní úrovni, vč. souladu se související legislativou
  • posílení dovedností CS spojených s fungováním poskytovatele v místních i krajských sítích

* * *

Souhrn

  • Projekt podpoří celkem 292 osob a předpokládá 842 úspěšných absolventů
  • Účastní se zaměstnanci nejméně 15 registr. poskytovatelů soc. služeb ze 4 krajů: soc. pracovníci, pracovníci v soc. služb. – viz §115 odst. 1 (soc. pracovníci, prac. v soc. službách, vedoucí prac. dle §117a Zákona č. 108/2006Sb. a další vedoucí prac.)
  • Kraje: Ústecký, Královéhradecký, Pardubický, Kraj Vysočina
  • 848 hodin akred. vzdělávání, 16 druhů kurzů, 64 realizací

 

 

První strana PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

 

 

 

druhá strana PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

page_1_DotaznikProPoskytovatele

page_1_DotaznikProPoskytovatele

 

page_2_DotaznikProPoskytovatele

page_2_DotaznikProPoskytovatele

 

page_3_DotaznikProPoskytovatele

page_3_DotaznikProPoskytovatele

page_4_DotaznikProPoskytovatele

page_4_DotaznikProPoskytovatele