Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit se prakticky se systémem individuálního plánování. V rámci kurzu se zabýváme zejména kontextem individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb, metodikou plánování, co je a co není individuální plán, systémem klíčových pracovníků, rozdílem mezi individuálním plánem a záznamy, a samozřejmě zaměřením na potřeby a zodpovězením aktuálních...

Pokračování...