Praktické řízení lidských zdrojů

Ambicí kurzu je přiblížit problematiku řízení lidských zdrojů bez velkého teoretizování, s praktickým přístupem. ŘLZ se probírá v souvislosti s inspekčními požadavky, s personálními standardy kvality sociální služby a zákonem 108/2006. Sb.

Vybraná témata kurzu:

 • Organizační struktura v propojení na veřejný závazek
 • Proč se jí vlastně zabývat
 • OS jako zrcadlo vize a poslání organizace
 • Základní typy
 • Důsledky formální a neformální struktury
 • Pracovní pozice a jejich popisy
 • Profil pracovního místa, klíčové činnosti
 • Profil optimálního pracovníka
 • Firemní kultura a její účel v zařízení sociálních služeb
 • Problematika přijímání pracovníků
 • Zaškolování
 • Motivování
 • Hodnocení a odměňování
 • Individuální plány rozvoje
Vzdělávací produkt je akreditován MPSV pod kódem 2009/197-SP

Komu je kurz určen

Kurz je určen Sociálním pracovníkům dle § 109 Zákona č. 108/2006 Sb.

Časový rozsah

16 hodin, 2 dny

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Králová Marie, Bc.
 • Král Zdeněk

Další informace o kurzu

 • Zdeněk Král, 603 744226, kral.zd@gmail.com

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz