Standardy kvality v pečovatelské službě

Jsme poskytovateli pečovatelské služby a naší snahou je poskytovat tuto službu našim uživatelům na co nejlepší úrovni. K tomu nám mají napomáhat standardy kvality, které vydalo MPSV ČR. Dobře se napíše, hůře se realizuje. Alespoň dosud, protože přes několikerá školení a semináře, které jsme v této oblasti absolvovali, stále jsme měli mnoho nejasností v tom, jak některé standardy uplatnit právě v pečovatelské službě, která je službou terénní. Nejvíce nás trápila oblast individuálního plánování, neboť s některými našimi uživateli se setkáváme např. jen 1x za týden a nedokázali jsme si představit, jak např. s uživatelem, kterému přineseme jednou týdně nákup, naplánovat jeho osobní cíle.

Vše se začínalo vyjasňovat v průběhu dvoudenního semináře, který jsme uspořádali na našem úřadu ve dnech 18. – 19. února 2009 pro sociální a klíčové pracovníky a na který jako lektoři přijali naše pozvání zástupci občanského sdružení JOB paní Bc. Jindra Koldinská a pan Josef Veselka. Rozdíl oproti předchozím seminářům byl patrný již od počátku. Bylo jasné, že máme před sebou odborníky z praxe, kteří vědí, o čem hovoří. Jejich výklad byl jasný a srozumitelný všem účastníkům (mimochodem dobrý příklad pro nás, jak dostát jednomu ze základních požadavků standardů), nechávali dostatek prostoru pro naše dotazy, na které vždy odpověděli (na rozdíl od jiných lektorů, od kterých jsme často slýchali, že nejsou odborníky na pečovatelskou službu) a sami uváděli různé příklady z praxe. Přestože seminář byl, jak jsem uvedla na začátku, dvoudenní a první den jsme se školili od 9.00 až do 18.00 hodin, dokázali oba lektoři udržet naši pozornost po celou dobu, protože svůj výklad občas také vhodně odlehčili.

Chtěla bych proto za sebe i za všechny ostatní účastníky semináře poděkovat paní Koldinské a panu Veselkovi za odborný a přesto srozumitelný výklad a za jejich vstřícný přístup k řešení našich „problémů“ z praxe. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se setkat s takovými odborníky a vyjasnit si tak mnohé z toho, s čím jsme se až dosud potýkali. Snad nejlépe to vystihla jedna z našich kolegyň, když zcela spontánně v závěru druhého dne prohlásila: „Teď mne to konečně začne bavit…“

Bc. Dagmar Bradová

vedoucí odboru sociálních věcí

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Úspěšná příprava na inspekci, Heřmanův Městec

„Vážená paní Koldinská, vážený pane Veselko, ve dnech 16. – 18.3.2009 byla v našem domově provedena inspekce kvality sociálních služeb, kterou provedl inspekční tým pod vedením pracovnice Pardubického kraje Mgr. Pavlíny Farské. Výsledek inspekce – 133 ze 144 možných bodů ( tj. 92,37 %) považujeme za vynikající úspěch. Tento mail Vám píši proto, že si v našem zařízení všichni moc dobře uvědomujeme, že na tomto našem úspěchu máte s panem Veselkou velký podíl a proto Vám chceme ještě dodatečně moc poděkovat. Věřím, že takto úspěšná spolupráce mezi námi bude pokračovat i nadále, čemuž ostatně nasvědčují i první uskutečněné supervize, s kterými byly naše pracovnice velice spokojeny.“ S pozdravem

Ing. Petr Mazura

ředitel Domova pro seniory Heřmanův Městec

Úspěšná příprava na inspekci, Svitavy

Paní Jindra Koldinská a pan Josef Veselka pro nás zajišťují pravidelně školení zaměstnanců. Školení bývají zaměřena především na standardy kvality sociálních služeb, zejména v oblasti individuálního plánování. Na základě toho, že všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni, prošla naše organizace inspekcí sociálních služeb.

Ludmila Benešová, Vedoucí střediska sociálních služeb Salvia, Svitavy

Pomoc se standardy kvality

Dobrý den paní Koldinská a pane Veselko, chtěli bychom Vám touto cestou velmi, velmi poděkovat za Vaši velkou pomoc se standardy kvality pro náš Domov. Inspekce proběhla minulý týden a získali jsme plných 144 bodů (já osobně tomu ještě nějak nemohu uvěřit). Víme, že bez Vás bychom se k takovému výsledku ani zdaleka nepřiblížili, proto Vám ještě jednou mnohokrát děkujeme. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi! S pozdravem a přáním krásných dní

Lenka Jakešová, sociální pracovnice Domova pro seniory Lanškroun

Supervize

Vážená paní Koldinská, Děkujeme za Vaši spolupráci při supervizích. Setkání s Vámi vždy probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. Kolegyně byly spokojené a pracovní setkání s Vámi byla přínosem pro náš kolektiv.

Děkuji, s pozdravem

Alena Vitvarová

vedoucí úseku přímé péče

DPS Heřmanův Městec