Projektové řízení I.

Seminář je zaměřen na oblast projektového řízení aplikovaného v organizaci poskytující sociální služby.

Absolvent této dvoudenní vzdělávací akce získá níže uvedené kompetence:

 • zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak prostřednictvím výkladu teorie, tak prostřednictvím praktické aplikace poznatků ve vlastní praxi,
 • orientace ve výhodách a přínosech projektového řízení,  způsobech plánování, způsobech přípravy, řízení a realizace projektu,
 • základní znalost zásad úspěšných projektů a práce s riziky v rámci projektu včetně  hodnocení a ukončení projektu.
Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2012/1077-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Havlík Miloš, Mgr.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

 

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace