Královéhradecký kraj zahájil individualizovanou konzultační podporu poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji při dalším zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb

Počátkem dubna byla zahájena realizace veřejné zakázky „Zajištění individualizované podpory v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“.

Tato zakázka je součástí individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, který realizuje Královéhradecký kraj v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Stěžejní aktivitou projektu je masivní bezplatná konzultační podpora poskytovatelů služeb, která má přispět ke zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a podpořit naplnění strategie rozvoje sociálních služeb kraje, která je popsána v Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009.

Podpora je určena poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a jejich prostřednictvím všem občanům kraje, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují k jejímu řešení podporu sociálních služeb.

V rámci zakázky proběhne celkem 200 jednodenních konzultací, které podpoří poskytovatele služeb v řešení níže uvedených témat:

Nastavení cílové skupiny a odpovídající nabídky služeb – formulování veřejného závazku

Individuální plánování – vyhodnocení potřeb klienta, nabídka adekvátních služeb, nastavení cílů, spolupráce s dalšími službami, sledování a vyhodnocování individuálního plánu

Personální řízení organizace – nastavení vhodné pracovní náplně, zajištění odpovídajícího personálu, vzdělávání personálu a jeho další rozvoj, týmová spolupráce, zastupitelnost

Spolupráce v území – zajištění návazných služeb, spolupráce s dalšími institucemi

Veřejný obraz a prezentace sociálních služeb – postavení sociální služby v očích veřejnosti dané obce, způsoby práce s různými částmi veřejnosti

Nastavení nabídky služeb – hranice sociální služby, prevence závislosti klienta na službě, provozní a finanční limity organizace

Zvládání obtížných situací v práci s klienty – práce s náročnými klienty

Obsahové a formální náležitosti smlouvy s klientem

Evidence odmítnutých zájemců o službu

Smysl práce se standardy kvality – důraz na obsahovou a profesní úlohu, či na formální stránku

Procesní řízení – návaznost jednotlivých činností v organizaci, spolupráce, společný

Další témata – dle potřeb definovaných poskytovateli sociálních služeb a jejich pracovníků (volitelné dle konkrétní nabídky)

Seznam témat a konzultantů (.doc)

Konzultace budou realizovány v období květen 2009 – červen 2010 a po odborné a organizační stránce tuto zakázku pro Královéhradecký kraj zajišťuje Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb JOB, o.s., která provádí zejména výběr a zajištění nejméně 20 odborných kvalifikovaných konzultantů, jejichž tematické zaměření pokrývá výše uvedené tematické oblasti konzultací, komplexní organizační a odborné zajištění pěti setkání konzultantů, komplexní organizační a odborné zajištění 200 konzultací (1.600 hodin konzultační práce celkem) u nejméně 60 poskytovatelů sociálních služeb na území KHK, zpracování závěrečné zprávy z každé konzultace (tj. 200 zpráv z konzultace celkem) a zpracování závěrečné shrnující zprávy za všechny konzultace ke zobecnění výstupů konzultací.

Jelikož je podpora realizována od května 2009 do června 2010, zůstává v případě volných kapacit nabídka konzultační podpory pro poskytovatele otevřená po celou dobu trvání zakázky a případní zájemci se mohou s případným zájmem o konzultace obrátit na Sekci rozvoje kvality a plánování sociálních služeb JOB o.s. (e-mail: srk@jobos.cz, Bc. J. Koldinská, J. Veselka).

Projekt podpory poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji úspěšně završen (.pdf)
tisková zpráva z 8. 7. 2010

Tisková zpráva k projektu: 11. 1. 2010 (.pdf)

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost