Role pracovníka a její hranice jako nástroj pomoci

Kurz je zaměřen na správné uchopení role pracovníka při práci s lidmi – co znamenají role v životě člověka, co je to profesní role a jak definovat a najít tu svoji. Dále se pokusíme porozumět vlastní motivaci pro práci s lidmi, zaměříme se na stanovení a udržení hranic při práci s klientem, na možná omezení těmito hranicemi a také na to, jak je lze využít jako pracovní nástroj.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2009/196-SP

Komu je kurz určen

  • sociální pracovníci (dle §111 Zákona)

Kurz je dále určen pro pracovníky v přímé práci s uživateli služeb – sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogické pracovníky, zdravotníky.

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

  • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
  • Zavadilová Karolína, Mgr.
  • Lukáčová Markéta, Mgr.
  • Mifková Eva, Bc.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace

  • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
  • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz