Práce s problémovým klientem

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou práce s klienty, kteří se chovají nestandardně a vyžadují od pracovníka určitý specifický přístup. Během kurzu se seznámíme s jednotlivými typy takovýchto klientů a postupy, jak s nimi efektivně pracovat. Bude nás zajímat především práce s agresívním a nedobrovolným, příp. manipulujícím klientem, ale také práce s klienty mlčenlivými, depresívními nebo suicidálními. Jednotlivá témata budou proložena modelovými a nácvikovými technikami, kdy si mohou účastníci sami vyzkoušet to, co se během kurzu dozvědí.

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2011/0951-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se mohou dostat do kontaktu s klientem, který je z jejich pohledu problémový.

 • pracovníci v soc. službách
 • sociální pracovníci
 • vedoucí pracovníci

Časový rozsah

8 hodin

Lektoři

 • Bulantová Gabriela, DiS.
 • Ďurech Oldřich, Mgr.
 • Petrů Irena, Mgr.
 • Soukupová Eva, Mgr
 • Ženíšková Jana, Mgr.

Další informace o kurzu

 • Eva Soukupová, 773 503 533, soukupova@medeora.cz

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz