content top

Syrový Jan

Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor polygrafie, Střední školu sociálně právní Jahodová v Praze, obor sociální práce, Univerzitu Hradec Králové, obor sociální práce, ukončeno s titulem bakalář. Absolvoval zkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v rozsahu 300 hodin (Pražský psychoterapeutický institut), psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii (Institut pro...

Pokračování...

Šveřepa Milan, Mgr.

Milan Šveřepa vystudoval sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. V letech 1999 až 2004 pracoval v neziskovém sektoru s dětmi a mládeží a v romské komunitě. Byl vedoucím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a podílel se na tvorbě standardů v této oblasti. Od roku 2005 pracoval jako koordinátor plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. V oblasti plánování, rozvoje a...

Pokračování...

Ženíšková Jana, Mgr.

Vystudovala sociální práci , absolvovala řadu výcviků zaměřených na práci s klienty. Po celou svou profesní kariéru se věnuje převážně přmé práce s klienty. 10 let působila v oblasti speciálního školství, 15 let v drogových službách – a to od pozice kontaktního pracovníka po odbornou ředitelku poradenských služeb. V posledních letech se věnovala zejména ambulantní léčbě závislostí a...

Pokračování...

Šritrová Irena, Mgr.

Absolvovala pětileté magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 pracuje v Ambulantním centru občanského sdružení Laxus, které poskytuje služby uživatelům drog a jejich rodinám. Zde také vede volnočasovou aktivitu pro klienty centra – nácvik relaxací. Během studia absolvovala stáže v mnoha zařízeních, především v psychiatrických léčebnách v...

Pokračování...

Staníček Jiří, Mgr., Ing.

Vystudoval obor sociální práce na VŠ Pedagogické v Hradci Králové a řízení provozu a ekonomii na VŠ Dopravní v Žilině. Studoval terénní sociální práce na Sasské sociální akademii v Chemnitz Je absolventem dlouhodobého výcviku v rogersovské terapii a přístupu zaměřeném na člověka. Je absolventem celé řady dalších vycviků za zaměřených na komunikační dovednosti při přímé práci – motivační...

Pokračování...

Zavadilová Karolína, Mgr.

Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Od roku 2005 působí v oblasti problematiky užívání návykových látek jako kontaktní pracovnice a vedoucí kontaktního centra. Své zkušenosti čerpá zejména z přímé práce s uživateli drog a dalšího odborného vzdělávání. Např. telefonická krizová intervence, drogové poradenství, rodinné poradenství,...

Pokračování...
Strana 1/41234
content top