content top

Projektové řízení II.

Projektové řízení II.

Vzdělávací akce je zaměřena na oblast projektového řízení aplikovaného v organizaci poskytující sociální služby a na rozdíl od Projektového řízení I. se celou problematikou zabývá více do hloubky, což umožňuje časová dotace 48 hodin výuky. Absolvent této šestdenní vzdělávací akce získá níže uvedené kompetence: zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak...

Pokračování...

Projektové řízení I.

Projektové řízení I.

Seminář je zaměřen na oblast projektového řízení aplikovaného v organizaci poskytující sociální služby. Absolvent této dvoudenní vzdělávací akce získá níže uvedené kompetence: zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak prostřednictvím výkladu teorie, tak prostřednictvím praktické aplikace poznatků ve vlastní praxi, orientace ve výhodách a přínosech projektového...

Pokračování...

Garantovaná nabídka služeb

Garantovaná nabídka služeb

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací a základních dovedností spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby. Vytvoření a používání garantované nabídky je v současné době zcela zásadním krokem pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem...

Pokračování...

Garantovaná nabídka služeb – úvod

Garantovaná nabídka služeb – úvod

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby, která je zcela zásadní pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem pro kvalitní a profesionálně vedenou komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami o tom, co...

Pokračování...

Jak dokumentovat naši dobrou praxi

Jak dokumentovat naši dobrou praxi

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s řízením dokumentace v organizaci poskytující sociální služby.  Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:     zná základy systému řízení dokumentace (k čemu dokumentace slouží, základní mapa struktury dokumentace, seznam platných dokumentů v organizaci atd.), zná základní rozlišení...

Pokračování...

Úvod do řízení kvality

Úvod do řízení kvality

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s řízením kvality v organizaci poskytující sociální služby. Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:     je informován o základních principech a výhodách řízení kvality, má základní povědomí o obsahu pojmů spojených s řízením kvality, je informován o základních souvztažnostech mezi...

Pokračování...
Strana 1/612345...Poslední »
content top