Personalistika v praxi

Kurz je zaměřen na praktické vedení lidí, a to od výběru pracovníků a jejich přijímání (kritéria výběru, kdo a jak přijímá pracovníka), přes zavedení, motivaci k co nejlepšímu výkonu (fáze profesní kariéry, pozitivní motivace), vzdělávání (vzdělávací plán) až po jejich průběžné hodnocení a odměňování. Budeme se zabývat také spoluprácí v týmu a významem supervize. Cílem je předání informací a zejména praktických dovedností využitelných v každodenní praxi vedoucích pracovníků. Kurz poskytne také vodítka pro zpracování metodik v souladu s požadavky personálních kriterií standardů kvality sociálních služeb.

Vzdělávací produkt je akreditován MPSV pod kódem 2009/194-SP

Komu je kurz určen

Kurz je určen Sociálním pracovníkům dle § 109 Zákona č. 108/2006 Sb. 

Kurz je určen také vedoucím pracovníkům malých až středně velkých pracovních týmů, kteří mají na starosti vedení lidí, jejich přijímání, zavádění, motivaci a hodnocení. Vhodné pro střední management – vedoucí směn, úseků, oddělení, center.

                                 

Časový rozsah

16 hodin, 2 dny

Lektoři

  • Staníček Jiří, Mgr., Ing.
  • Zavadilová Karolína, Mgr.
  • Lukáčová Markéta, Mgr.
  • Mifková Eva, Bc.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace

  • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
  • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz