Vize, cíle, strategie a veřejný závazek organizace

Seminář je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti práce s veřejným závazkem služby v kontextu jeho vazeb na strategické procesy odehrávající se v organizaci, velikost a kulturu organizace. Absolvent má základní znalosti o existenci kultury a kulturních znaků organizace, principů, zvyklostí a zásad, které ovlivňují chod organizace, a o tom, jak tyto prvky efektivně souvisí s tvorbou nebo aktualizaci veřejného závazku. Orientuje se v základních pojmech a krocích spojených definováním nebo revizí vize, poslání a cílů organizace a následné volbě postupů (strategií) vhodných k naplánování jejich dosažení. Absolvent získá také povědomí o tom, proč je důležité zohlednit ve své práci vztahy k zainteresovaným stranám (klienti / cílová skupina, zadavatelé, pracovníci / kolegové, spolupracující a dozorové organizace, blízké osoby, veřejnost apod.), je tak  lépe vybaven pro svoji týmovou roli, kterou sehrává v rámci strategického procesu organizace, a ví proč, je důležité spolupracovat v této oblasti na všech úrovních řízení organizace (management, střední management, přímá práce s klienty).

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2012/1075-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

6 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace