Vystudovala sociální práci , absolvovala řadu výcviků zaměřených na práci s klienty. Po celou svou profesní kariéru se věnuje převážně přmé práce s klienty. 10 let působila v oblasti speciálního školství, 15 let v drogových službách – a to od pozice kontaktního pracovníka po odbornou ředitelku poradenských služeb. V posledních letech se věnovala zejména ambulantní léčbě závislostí a vězeňským programům. Externě vyučuje na Univerzitě Hradec Králové , podílí se na vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích i represivních složkách. V současné době působí v soukromé praxi a ve společnosti Medeora a externě v programu Sanace rodiny sdružení Amalthea.

Specializace

  • adiktologické služby
  • mediaci v rodinné oblasti
  • oblast rozvoje dovedností při práci s klientem pro pracovníky v pomáhajících profesích

Významné členství a spolupráce

  • Předseda sekce Drogové služby ve vězení Asociace nestátních organizací
  • Zakládající člen společnosti Medeora s.r.o.
  • Pracovní skupina na GŘ VS ČR pro působení neziskových organizací ve věznicích

Publikační činnost

Aktivní příspěvky na konferencích , texty publikované v konferenčních sbornících ( Konference SNN , Ženy a drogy apod.)