Terapeutický rozhovor

Tento kurz si klade za cíl umožnit účastníkům osvojit si základy vedení terapeutického rozhovoru. Seznámíte se zde s jednotlivými technikami vedení rozhovoru a specifickými komunikačními strategiemi. Kurz také představuje stručný nástin přístupů hlavních terapeutických škol. Zaměřuje se nejen na „technické“ dovednosti při vedení rozhovoru, ale i na to jaký vztah se v jeho průběhu vytváří mezi pracovníkem a jeho klientem. Důležitou součástí je možnost prakticky si vyzkoušet prezentované metody a techniky v modelových situacích.

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2011/0952-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům v pomáhajících službách, kteří se setkávají s klienty při řešení jejich problémů a chtějí rozvinout svoje dovednosti v komunikaci s nimi.

 • pracovníci v soc. službách
 • sociální pracovníci
 • vedoucí pracovníci

Časový rozsah

16 hodin, 2 dny

Lektoři

 • Bulantová Gabriela, DiS.
 • Ďurech Oldřich, Mgr.
 • Petrů Irena, Mgr.
 • Soukupová Eva, Mgr
 • Ženíšková Jana, Mgr.

Další informace o kurzu

 • Oldřich Ďurech, 605 52 94 75 , durech@medeora.cz

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz