Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Od roku 2005 působí v oblasti problematiky užívání návykových látek jako kontaktní pracovnice a vedoucí kontaktního centra. Své zkušenosti čerpá zejména z přímé práce s uživateli drog a dalšího odborného vzdělávání. Např. telefonická krizová intervence, drogové poradenství, rodinné poradenství, motivační rozhovory. Druhým rokem je frekventantkou psychoterapeutického výcviku se zaměřením na existenciální analýzu a logoterapii. Dále působila jako lektorka interaktivních besed pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ a konzultantka kvality sociálních služeb. V současnosti je certifikátorkou drogových služeb.

Specializace

  • práce s problémovými klienty
  • vedení rozhovorů s klienty
  • oblast spolupráce v síti sociálních služeb
  • etika v oblasti sociální práce
  • drogové poradenství

Publikační činnost

Překlad knihy od Francise Moralese: Heroin user’s handbook.