Fundraising hned teď a vlastními silami – II.

Cíle aktivity:

 • Prohloubit a rozšířit znalosti probírané ve vzdělávací aktivitě „Fundraising hned teď a vlastními silami – I. – pro poskytovatele soc. služeb“ a provázat je s tématy tohoto navazujícího vzdělávacího programu.
 • Seznámit účastníky s moderními technikami používanými k  informování veřejnosti o poskytované soc. službě, práci poskytovatele a k budování vztahů.
 • Seznámit účastníky s vybranými prvky práce fundraisera – administrativní činnost, znalost „produktu“ a úvod do přímého jednání s potencionálním dárcem.

Pozn.: Vzdělávací aktivitě předchází Fundraising hned teď a vlastními silami – I. Účast ale není podmíněna absolvováním prvního kurzu.

Komu je kurz určen

 • ředitelům neziskových organizací
 • řídícím pracovníkům
 • pracovníkům marketingu a P.R.
 • fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
 • všem pracovníkům, kteří jsou se podílí na financování a propagaci poskytovatele sociálních služeb
Kurz byl akreditován MPSV pod číslem: 2012/0025-VP/PP

Časový rozsah

 • 1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Král Zdeněk
 • Králová Marie, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace