Prezentace sociální služby

Zlepšení současného způsobu veřejné prezentace, který vaše služba používá (jak je veřejná prezentace plánována, jak se provádí, s jakým cílem a výsledkem). Úprava současných způsobů prezentace, doladění nejasností, nalezení vhodného způsobu prezentace, plánování postupu vzhledem k předem stanovenému účelu (nebo cílové skupině).

Příprava veřejného vystoupení – máte před sebou důležitou přednášku nebo prezentaci své služby? Zaměříme se na přípravu a průběh vystoupení, vyladíme obsah a jeho hlavní body, zvážíme vhodnost použití doplňujících nástrojů (Powerpoint, tištěné materiály).

Číslo akreditace MPSV: 2009/483-SP

Komu je kurz určen

Sociálním pracovníkům dle § 109 a 110 Zákona

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

  • Šveřepa Milan, Mgr.

Další informace o kurzu

  • Šveřepa Milan, Mgr., 739 548 444, sverepa@socialnirevue.cz

Cena a podmínky realizace

  • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
  • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz