Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obor sociální patologie a prevence V sociálních službách působí jedenáct let. Řadu let se věnuje konzultacím na téma kvalita poskytovaných služeb v různých typech zařízení. Zkušenosti získala také hodnocením kvality poskytovaných služeb v Královéhradeckém kraji. Má mnohaleté zkušenosti s tvorbou metodik a s poskytováním metodického vedení a podpory. Působí jako supervizorka. Je akreditovanou lektorkou kurzů zaměřených na zvyšování kvality v sociálních službách. Externě vyučuje na gymnáziu obor psychologie – sociologie.

Specializace

  • oblast zvládání obtížných a konfliktních situací v práci s uživateli sociálních služeb
  • individuální plánování v sociálních službách
  • oblast služeb sociální prevence