Úvod do řízení kvality

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s řízením kvality v organizaci poskytující sociální služby. Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:

 

 

 • je informován o základních principech a výhodách řízení kvality,
 • má základní povědomí o obsahu pojmů spojených s řízením kvality,
 • je informován o základních souvztažnostech mezi vybranými zákonnými požadavky na sociální službu a požadavky systémového řízení kvality,
 • má základní přehled o strukturálním a procesním pohledu na řízení organizace poskytující sociální služby,
 • má základní znalost kroků implementace systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb,
 • zvýšily se jeho orientace v oblasti výběru a zavedení vhodného systému řízení kvality,
 • umí stručně popsat podstatu a přínosy systému QMSS,
 • ví, kde si má vyhledat další související informace k prohlubování znalostí v tématu řízení kvality.
Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2012/1078-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

8 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace