Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Potkáváte se ve své praxi s klienty užívajícími drogy? Potřebujete se více zorientovat v drogové problematice a kladete si otázky typu – jaké jsou účinky drog? Kdy se již jedná o závislost? Kam máte klienta odkázat? Jak se k němu chovat? Jak s ním pracovat?
Kurz poskytuje široké spektrum informací v oblasti závislostí na legálních i nelegálních drogách. Pomůže Vám se v problematice zorientovat a zároveň poskytne konkrétní informace o účincích drog, závislosti, možnostech léčby a práce s klientem v obtížných situacích. Celý seminář je postaven na praktických zkušenostech odborníků, kteří v oblasti závislostí dlouhá léta pracují. Získáte v něm nejen cenné informace, rozhled v problematice,ale prostřednictvím modelových a zážitkových cvičení i osobní zkušenost.

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2011/1023-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se mohou dostat do kontaktu s klientem, který užívá návykové látky či je závislý – pracovníci na úřadech, v terénu i v pobytových zařízeních.

 • pracovníci v soc. službách
 • sociální pracovníci
 • vedoucí pracovníci

Časový rozsah

8 hodin

Lektoři

 • Bulantová Gabriela, DiS.
 • Ďurech Oldřich, Mgr.
 • Petrů Irena, Mgr.
 • Soukupová Eva, Mgr
 • Ženíšková Jana, Mgr.

Další informace o kurzu

 • Jana Ženíšková, 777033602, zeniskova@medeora.cz

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz