V sociálních službách působí od roku 1998 na vedoucích pozicích (ředitel prvního informačního centra pro oblast sociální práce ICR, předseda a manažer organizace JOB,), jako lektor, konzultant, poradce a hodnotitel se zaměřením na zavádění, zlepšování, hodnocení a rozvoj systémů kvality využitelných v sociálních službách, plánování, správu místních sítí sociálních služeb a projektový management.

Specializace

 • řízení kvality v sociálních službách
 • management sociálních služeb
 • projektový management
 • zvyšování kvality formou aplikace systému QMSS

Významné členství a spolupráce

 • člen JOBu

Publikační činnost

 • spoluautor Metodiky Řízeného sebehodnotícího procesu s následnou konzultací (2003)
 • spoluautor Manuálu pro zpracovatele Rozvojových plánů (2004)
 • jeden z kolektivu autorů Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb (MPSV, 2004)
 • spoluautor Pravidel sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje (2004)
 • spoluautor metodiky KPSS (Vyhodnocování efektivity plánu sociálních služeb, 2005) – metodika je součástí publikace Metodiky pro plánování sociálních služeb, kterou vydalo v roce 2007 Centrum pro komunitní práci.
 • hodnotitel projektů v rámci programů Phare (NROS), hodnotitel
 • spoluautor 2 verze Metodiky Řízeného sebehodnotícího procesu s následnou konzultací (2006)
 • spoluautor Metodiky evaluačního procesu (nástroj pro hodnocení kvality poskytovaných služeb v zařízeních
 • sociálních služeb v Královéhradeckém kraji)
 • spoluautor a lektor Vzdělávacího programu pro evaluátory kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ( 2006)
 • spoluautor návrhu systému praktických stáží pro inspektory kvality sociálních služeb (2006)
 • spoluautor Manuálu poskytovatele, Manuálu konzultanta a Manuálu hodnotitele v systému QMSS (2010)