Finance pro neekonomy a laiky sociálních zařízení

Co to je, když se řekne – aneb pojmy ze světa financí s propojením na Veřejný závazek a Standardy kvality. Určeno neekonomům z řad poskytovatelů soc. služeb.

Kurz je vhodný pro toho, kdo není vzděláním ani profesí ekonom a přesto se potřebuje domluvit s účetní/ekonomem, potřebuje znát základní pojmy a orientovat se v problematice hospodaření s financemi.

Ukázky témat:

 • O čem to má účetní mluví? Co mohu chtít po svém ekonomickém oddělení? Jaké podklady k rozhodování žádat, v jaké formě a jak často? O jaké informace bych se měl/a zajímat? Jaké ukazatele sledovat?
 • Vybrané pojmy z finanční (ekonomické, účetní) oblasti s praktickými příklady možnosti využití v neziskové organizaci – náklady, výnosy, účty, rozvaha, výsledovka, manažerské účetnictví …
 • Pojmy známé-neznámé typu: stravné vs. příspěvek na stravu vs. repre
 • Zdroje financování – jedno a více zdrojové, fundraising, fondy EU (a jak na ně)

Cíle kurzu

Zvýšit kompetence pracovníků poskytovatelů soc. služeb, kteří nemají ekonomické vzdělání, a to v oblasti propojení finančního řízení a Veřejného závazku. Cílem je účastníkům přiblížit obsah vybraných pojmů a vzájemných souvislostí. Ukázat, jakým způsobem lze ve finančním řízení zachytit naplňování Veřejného závazku a Standardů kvality soc. služeb. Získané vědomosti jim umožní plánovat poskytované služby z komplexnějšího hlediska a zlepšit komunikaci mezi nimi a ekonomy.

Komu je kurz určen

 • ředitelům neziskových organizací
 • řídícím pracovníkům
 • pracovníkům marketingu a P.R.
 • fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
 • všem pracovníkům, kteří jsou se podílí na financování a propagaci poskytovatele sociálních služeb

Pozn: Jedná se o zkrácenou a zúženou verzi dvoudenní vzdělávací aktivity „Nejsem ekonom a řídím organizaci poskytující sociální služby – aneb základní pojmy z financí v návaznosti na SQSS“.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem: 2011/1550-VP/PP

Časový rozsah

 • 1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Králová Marie, Bc.
 • Král Zdeněk
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace