V letech 1982 – 1987 vystudoval VŠDS Žilina, obor technický provoz telekomunikací. Po absolvování studia až do roku 1993 pracoval v Tesla a.s., Liptovský Hrádek, naposledy na pozici manažer kvality – vedoucí řízení kvality.

Od roku 1993 působí v oblasti projektů vzdělávání, analýz, návrhů a implementace systémů managementu podle legislativních, zákaznických specifikací a modelů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 17025, Modelu excelence EFQM, Modelu CAF 2002/2006 s využitím souvisejících metod a nástrojů.

Má 16 let zkušenosti jako certifikovaný lektor a trenér AIVD SR a ČR, konzultant, certifikovaný auditor kvality a hodnotitel Modelu excelence a Modelu CAF. v organizacích poskytování služeb, státní správy, samosprávy, průmyslu a NGO v ČR a SR.

Od roku 2000 působí jako hodnotitel Národní ceny za kvalitu SR.

Pravidelně rozvíjí aktivity v národních a evropských projektech financovaných z EU fondů v oblasti systému managementu, od roku 2006 se zaměřením na instituce státní správy a samosprávy ČR a SR.

Od roku 2006 je aktivně zapojen do projektů plánování, realizace vzdělávání, implementace, rozvoje a hodnocení systému managementu v zařízeních sociálních služeb v ČR a SR.

Od roku 2008 je lektorem akreditovaných produktů zabývajících se SQSS.

Specializace

  • manažerské dovednosti s využitím moderních vzdělávacích technologií a směrováním k učící se organizaci,
  • implementace systému managementu včetně SQSS s důrazem na procesně orientovaný management a využití SW podpory,
  • managementu zainteresovaných stran včetně jejich výkonnosti a spokojenosti.

Významné členství a spolupráce

Člen ČSJ

Publikační činnost

Je autorem a spoluautorem vzdělávacích a tréninkových manuálů
a pravidelně přispívá články do odborných časopisů.