Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, obor sociální práce. Od roku 2001 pracuje v sociálních službách, v oblasti závislostí. Má dlouholetou zkušenost v přímé práci s klienty v obtížných životních situacích. Pracuje s klienty v rámci ambulantní léčby, doléčování, individuální i skupinové terapie. Má zkušenosti se vzděláváním sociálních pracovníků, vytvářením metodických materiálů a koncepce zařizení.
Dále se věnuje telefonickému a internetovému poradenství.
V průběhu praktické činnosti v oboru absolvovala mnoho kurzů (Motivační rozhovory, kurz Krizové intervence, Poradenský rozhovor apod.) aktuálně je ve 4. ročníku Komplexního vzdělávacího program uv psychoterapii (výcvik dynamicky orientovaný s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup).

Specializace

Specializuje se zejména na oblast závislostí. Věnuje se přímé práci s klienty.