Alena Goisová vystudovala obor sociální práce na PF v Hradci Králové. V sociální oblasti (Domov Dědina Opočno) působí od roku 1989 doposud. Zkušenosti získávala v sociálních službách nejprve v oblasti ekonomické, později manažerské a v zahraničí (stáže Nizozemí, Velká Británie). Od roku 1998 působí jako lektor, konzultant a supervizor v oblasti sociálních služeb.

Poslední projekty jako konzultant, odborný poradce a metodik:

  • „Zajištění individualizované podpory v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ (č.VZ18/1)
  • „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“
  • Projekt transformace pobytových zařízení na území KHK

Specializace

  • oblast rezidenčních služeb, pečovatelské služby, chráněného bydlení a denního stacináře
  • oblast implementace SQSS