Vystudoval psychologii na FF UK a náboženské nauky na KTF UK. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR. Věnoval se dětské psychologii a psychoterapii, zejména při práci s dětmi s onkologickým onemocněním. Pracoval 5 let v krizovém centru a na lince důvěry. Posledních 8 let pracoval v sociálních a zdravotních službách zaměřených na pomoc lidem se závislostí. V současné době pracuje jako klinický psycholog a adiktolog v Psychoterapeutickém centru v Pardubicích a ve společnosti Medeora v Hradci Králové.

Specializace

  • psychoterapie, zejména léčba závislostí
  • krizová intervence v běžné praxi
  • oblast rozvoje dovedností při práci s klientem pro pracovníky v pomáhajících profesích

Významné členství a spolupráce

  • Zakládající člen společnosti Medeora s.r.o.
  • Člen předsednictva občanského sdružení Péče o duševní zdraví.