Vystudovala vysokou školu v Olomouci, pedagogiku – sociální práci. Absolvovala terapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik v supervizi. Působí v oblasti sociální práce s uživateli drog, v různých typech služby od harm reduction po léčbu a resocializaci 13 let. Má zkušenosti s ESF projekty zaměřenými na vzdělávání a zaměstnávání. Je lektorem akreditovaných kurzů zabývajících se zvládáním agresivních klientů a komunikace s nimi, zavádění supervize. A dále kurzů rodinného poradenství a systému péče o uživatele drog.

Podílela se na projektu zavádění terénní sociální práci v Zakarpatí v Ukrajině.

V současnosti je supervizorkou několika sociálních služeb a PMS ČR a metodicky vede dva projekty.

Je vedoucí Kontaktního centra a Terénních programů o.s. Prostor Kolín.

Specializace

  • oblast vedení rozhovorů s klientem
  • oblast supervize v sociálních službách
  • oblast zvládání agrese a práce s ní
  • péče o uživatele drog

Významné členství a spolupráce

V letech 2007-2009 byla členkou správní rady České asociace streetwork.