Působí po celé ČR jako lektor, konzultant, poradce a supervizor se zaměřením na zavádění, zlepšování, hodnocení a rozvoj systémů kvality využitelných v sociálních službách, plánování a správě místních sítí sociálních služeb. Působí rovněž jako specializovaný odborník, inspektor MPSV. Má více jak:

 • 10 let zkušeností s přímou prací s uživateli sociálních služeb
 • desítky inspekcí kvality v různých typech služeb
 • desítky podpor konzultační podpory v různých typech služeb
 • stovky seminářů a vzdělávacích aktivit po celé ČR
 • desítky hodin individuálních, skupinových i týmových supervizí

Specializace

 • praktické uplatňování teorie v praxi v jednotlivých zařízeních sociálních služeb
 • oblast manažerských dovedností, řízení a rozvoje organizací
 • oblast implementace standardů kvality sociálních služeb dle požadavků platné legislativy
 • oblast zvyšování kvality formou aplikace systému QMSS

Významné členství a spolupráce

 • Vedoucí Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb a člen výboru JOBu
 • Členka České společnosti pro jakost
 • Kmenový lektor specializovaných odborníků inspektorů kvality sociálních služeb MPSV
 • Členka pracovní skupiny pro vytváření kritérií místní a časové dostupnosti sociálních služeb MPSV
 • Spoluautor systému kvality QMSS

Publikační činnost

 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – průvodce poskytovatele (2002)
 • Metodika pro zavádění standardu kvality sociálních služeb č.2 – Ochrana práv uživatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory – příručka poskytovatele a zřizovatele, jeden k kolektivu autorů (Český Helsinský výbor – 2004)
 • Manuál pro zpracovatele Rozvojových plánů v Královéhradeckém kraji, jeden z kolektivu autorů (2004)
 • Metodika sebehodnotících procesů s následnou konzultací – spoluautor (2006)
 • Metodika evaluačních procesů – spoluautor (2006 – 2007)
 • Metodika inspekcí – po inspekční část (2006 – 2007)
 • Kritéria kvality plánování sociálních služeb (2007)
 • Manuál poskytovatele, Manuál konzultanta a Manuál hodnotitele systému QMSS – spoluautor (2009 – 2010)