Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit se prakticky se systémem individuálního plánování. V rámci kurzu se zabýváme zejména kontextem individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb, metodikou plánování, co je a co není individuální plán, systémem klíčových pracovníků, rozdílem mezi individuálním plánem a záznamy, a samozřejmě zaměřením na potřeby a zodpovězením aktuálních dotazů účastníků. Součástí kurzu jsou i praktické ukázky vedení individuálních plánů a dokumentace spojené s procesem plánování.

Kurz je nabízen ve 2 variantách: pro služby péče a pro služby sociální prevence!

 

 

   

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2008/593-SP

Komu je kurz určen

b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona)

Podrobnější specifikace cílové skupiny:

Pracovníci, kteří jsou zodpovědní nebo se podílí na implementaci a správě systému individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb: zřizovatelé, statutární zástupci, řídící pracovníci, sociální pracovníci, manažeři kvality, konzultanti, metodici, pracovníci měst a obcí.

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

  • Koldinská Jindra, Bc.
  • Veselka Josef
  • Mifková Eva, Bc.
  • Mifek Petr 

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace