Evaluace – řízený sebehodnotící a vzdělávací proces

Cílem kurzu je –

 • rozpoznat silné a slabé stránky organizace/poskytovatele sociálních služeb v řízení kvality služeb (naplňování standardů kvality sociálních služeb)
 • identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků
 • posílit dovednosti pracovníků v řízení kvality

V rámci kurzu se pracovníci učí rozpoznat vzdělávací potřeby zaměstnanců, rozumět požadavkům standardů kvality sociálních služeb a naplňovat tyto požadavky.

Kurz je realizován ze dvou částí. V první části pracovníci a lektoři identifikují vzdělávací potřeby zaměstnanců (nejdříve každý samostatně a poté společně). Ve druhé části probíhá konzultace nad jednotlivými oblastmi řízení kvality (standardy kvality) přímo v místě poskytování služeb.

Výstupem celého kurzu je shrnutí nejdůležitějších zjištění v oblasti řízení kvality služeb u dané organizace/poskytovatele sociálních služeb a doporučení pro další rozvoj v řízení kvality poskytovaných služeb.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem 2009/484-SP

Komu je kurz určen

 • Sociálním pracovníkům (dle § 109 a 110 Zákona)
 • Všem sociálním pracovníkům, kteří se zabývají naplňováním standardů kvality sociálních služeb, profesním rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v rámci své vlastní organizace

Časový rozsah

25 hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Krejcarová Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Šveřepa Milan, Mgr.
 • Vacek Karel, Ing.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace